Herrialdearen Adiskideen Elkarteak

Garai horretan sortu ziren herrialdearen adiskideen elkarteak izenarekin ezagututakoak. Xede zuten bizitzako alderdi guztietan hobekuntzak lortzea, hala zientzian nola gizarte gaietan. Lehenengo elkartea Tuteran sortu zen, 1778an, eta Iruñean ere bat sortzeko asmoa zegoen. Hain zuzen ere, 1782an eratu zen, Carlos III.a (VI) erregeak estatutuak onetsi ondoren. Baina Nafarroako Kontseiluak ez zuen errege-zedula berriz igorri, arrazoi ezezagunak tarteko. Berriz ere eratu zen, baina indarra galtzen joan zen eta 1848an desagertu zen. Azkenik, 1960an berriro sortu zuten Herrialdearen Adiskideen Elkarte gisa.